Viktig kundinfo – drivmedelstillägg

Uddevalla Lastbilcentral AB har beslutat att vidtaga nödvändiga prisregleringar.

Världen har precis gått igenom en pandemi och står nu för en ännu större utmaning med kriget i Ukraina. Energipriserna rusar i väg och dieselpriset har skenat 48 % sedan januari -21 till februari 2022 och då är inte de stora förändringarna de senaste dagarna medräknade.

Uddevalla Lastbilcentral AB kommer from mars 2022 att justera priserna månadsvis med ett drivmedelsindex och som grund till detta följer vi K92SÅ0900, ett dieselindex framtaget av Sveriges åkeriföretag.

Läs mer om DMT här