Uddevalla LBC och Fraktkedjan stärker sin position genom sammanslagning

Uddevalla Lastbilcentral och Fraktkedjan går samman i en gemensam koncern, vilket kommer att stärka företagens position i Västsverige och Bohuslän. Den sammanslagna verksamheten förväntas generera en omsättning på över 1 miljard kronor per år.

–  Inom transportbranschen ökar kraven snabbt gällande modern teknik, fossilfria transporter och digitalisering. Genom sammanslagningen av Fraktkedjan och Uddevalla LBC samlas fler delägare i den gemensamma centralen och vi kan fortsätta vara en stark och stabil lastbilscentral för våra kunder och entreprenörer, förklarar Joakim Simme, vd för Fraktkedjan.

Uddevalla LBC och Fraktkedjan är två etablerade lastbilscentraler som kompletterar varandra både regionalt och affärsmässigt. Genom sammanslagningen kommer bolagen tillsammans att nå en miljardomsättning och fortsätta erbjuda transporter med tillhörande tjänster genom sina delägare, som tillsammans äger ca. 430 fordon.

– Vi blir större och starkare, men våra kunder kommer inte att märka några större skillnader i det dagliga. Personalen och verksamheterna blir kvar i Uddevalla, Mölnlycke, Stenungsund och Skene. De korta beslutsvägarna och den personliga kontakten kommer att bestå, men genom att dela vissa stabsfunktioner på en större omsättning kan vi fortsätta hålla priserna nere, säger Roger Johansson, styrelseordförande, Uddevalla LBC.

Genom att förena resurser och kompetenser hos Fraktkedjan och Uddevalla LBC kommer det sammanslagna företaget att vara i en stark position för att utveckla sitt kunderbjudande och öka sin konkurrenskraft.

– Vi är fortfarande en ägarstyrd lastbilscentral. Det här är en sammanslagning där både åkarna och kunderna ska vara vinnarna. Tillsammans kan vi mer, säger Joakim Simme, Fraktkedjan.

Både Uddevalla LBCs och Fraktkedjans årsstämmor har röstat för en sammanslagning som beräknas vara klar under hösten 2023, och på sikt kommer båda bolagen att verka under varumärket Fraktkedjan.

Om Uddevalla Lastbilcentral:
Etablerades 1955 som en ekonomisk förening, men är sedan 2003 ombildat till aktiebolag. Uddevalla LBC har två helägda dotterbolag, Grävmaskincentralen och Uddevalla Lastbilcentral Transport. Uddevalla LBC har drygt 30 delägare som tillsammans har ca 110 fordon.

Om Fraktkedjan:
Fraktkedjan består av ca 80 lokala åkerier som förfogar över ca 320 fordon. Sedan starten 1937 har företaget vuxit och förändrats, men har alltid varit regionalt förankrat. Fraktkedjan har under åren genomfört flera sammanslagningar varav den senaste var 2011 då Fraktkedjan gick samman med LBC Väst.

För mer information:

Roger Johansson, styrelseordförande Uddevalla LBC
E-post: roger.johansson@uddevallalbc.se
Telefon: 070-509 62 10

Joakim Simme, vd Fraktkedjan
E-post: joakim.simme@fraktkedjan.se
Telefon: 031 – 88 78 10