Uddevalla LBC och Fraktkedjan – Tillsammans kan vi mer!

Uddevalla/Mölnlycke 2023-11-01

Kära kund, 

Det är med stor glädje vi meddelar att Uddevalla Lastbilcentral och Fraktkedjan från och med 2023-11-01 gått ihop i en gemensam koncern.

 Syftet med sammanslagningen är att skapa en ännu starkare lastbilcentral för att kunna möta de ökade kraven på modern teknik, fossilfria transporter och digitalisering. Genom att förena resurser och kompetenser hos Fraktkedjan och Uddevalla LBC stärker vi vår position ytterligare för att kunna fortsätta utveckla vårt erbjudande till dig som kund.

 Vad betyder detta för dig som kund?

Vi vill understryka att denna sammanslagning inte kommer att medföra några omedelbara förändringar för dig som kund. Du kommer även fortsättningsvis få samma höga kvalitet på service och pålitliga logistiklösningar som du har vant dig vid. Våra kontor, och personalen som jobbar på dem, finns kvar och fakturor och annan information kommer även fortsättningsvis att komma från samma juridiska person som tidigare.

 På sikt kommer båda bolagen att verka under varumärket Fraktkedjan, tillsvidare kommer vi dock att fortsätta att verka under våra befintliga starka varumärken. Vi kommer att informera dig om eventuella förändringar i god tid.

 Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vi tackar dig för din uppmärksamhet och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med dig.

Tillsammans kan vi mer.

 

Vänliga hälsningar