Uppgifter som samlas in i samband med bokning av transportuppdrag eller annan tjänst.

När du bokar en transport av Uddevalla Lastbilcentral AB samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning, detta kan ske via telefonkontakt, e-post, personligt besök eller på annat sätt. Det är uppgifter vi sparar är: Namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post mm.)

I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra vårt uppdrag på ett korrekt och säkert sätt. Vi har dokumenterat och skapat rutiner för hantering av personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen GDPR. Se även vår Personuppgiftspolicy

>Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas är en ny lag som gäller över hela EU, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).