Farligt avfall

Från den 1 augusti 2020 gäller nya regler om anteckningsskyldighet för farligt avfall. Dessa regler berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.
Från 2020-11-01 skall rapportering även ske digitalt till Avfallsregistret för hela kedjan.

Läs mer om hanteringen av farligt avfall här och hur du påverkas som kund (avfallsproducent) och hur vi kan hjälpa dig med hanteringen.