Ändrade öppettider

Från den 14 december kommer vi ändra våra öppettider för vintern, vi kommer öppna som vanligt kl 07.00 men kontoret kommer stänga kl 16.00.

07.00 – 16.00

Farligt avfall

Från den 1 augusti 2020 gäller nya regler om anteckningsskyldighet för farligt avfall. Dessa regler berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.
Från 2020-11-01 skall rapportering även ske digitalt till Avfallsregistret för hela kedjan.

Läs mer

Vi kan nu erbjuda Dustex

Dustex är ett medel för dammbindning som baseras på lignin och är ett miljövänligt alternativt till salt, för bindning av vägdamm och grus till en hård, slitstark köryta. Dustex används på alla typer av grusvägar, byggarbetsplatser, industriplaner, rallycrossbanor och paddockar. Läs mer här: Dustex

LBC 65 år

2020 är ett jubileumsår för Uddevalla Lastbilcentral AB. Den 1 juni år 1955 bildades Uddevalla Lastbilcentral på Café Maxim som låg vid Kungstorget och firar alltså 65 år 2020.

Historia

De förstå åren utgick verksamheten från en barack vid kvarteret Sparven högst upp på Lagerbergsgatan. Det skulle dröja till 1967 innan lastbilcentralen gjorde en kraftansträngning och köpte en annan tomt med ett funkishus på Kuröd. Verksamheten bedrivs fortfarande från samma tomt på Bräckevägen, men funkishuset revs i samband när de nya kontorslokalerna stod färdiga 1988.

Verksamheten har växt mycket genom åren och idag har vi även två terminalen på anläggningen, dessutom har Lastbilcentralen en större tomt på Björbäck där verkstad och uppställningsplats finns för containers och fordon.

Avtal Bring

Sedan den 1 april har vi tecknat ett Avtal med Bring gällande distribution i Bohuslän, uppdraget omfattar 6  distributionsfordon som utgår från terminalen i Uddevalla.

ISO revision

Vi har i veckan haft omcertifieringsrevision av vårt miljö- & kvalitetssystem med utmärkt resultat. Revisionen genomfördes av RISE Research Institutes of Sweden (Tidigare SP).

 

 

Barncancerfonden 2020

Vi kommer fortsätta att stödja barncancerfonden även år 2020.

85 % av de drabbade barnen överlever sin sjukdom, men det räcker inte. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn i åldern 1-14 år.

Läs mer här om barncancerfordon och deras verksamhet: https://www.barncancerfonden.se/

 

 

Uddevalla Lastbilcentral AB stöder Trafikkalendern

Vi fortsätter att medverka till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken. Vi bidrar även till att skolorna får trafikkalenderns material utan kostnad. Över 600.000 elever och 30.000 lärare i år F-6 får tillgång till Trafikkalenderns material.

Barncancerfonden 2019

Vi kommer fortsätta att stödja barncancerfonden även år 2019. Läs mer här om barncancerfordon och deras verksamhet: http://www.barncancerfonden.se/

Varje år finansierar Barncancerfonden 90 % av barncancerforskningen i Sverige helt utan stöd från staten. Verksamheten är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning.

 

 

GDPR – Hantering av personuppgifter

Som ett led i vår anpassning till GDPR så har vi gått igenom och dokumenterat våra register och fastställt rutiner hur detta skall hanteras.

I första hand sparas de personuppgifter som behövs för att kunna utföra vårt uppdrag på ett korrekt och säkert sätt. Vi har dina kontaktuppgifter registrerade antingen för att vi har haft en dialog med dig som kund eller för att du är en av våra samarbetspartners.

Läs mer om GDPR och vår hantering av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen