ISO revision

Vi har i veckan haft omcertifieringsrevision av vårt ledningssystem. Vi kan stolt konstatera att vårt miljö- & kvalitetsarbete fungerar på ett utmärkt sätt, som vi hoppas alla våra kunder, leverantörer och övriga intressenter har nytta av.

Revisionen genomfördes av RISE Research Institutes of Sweden.