Jourtelefon

Ärenden som brådskar och inte kan vänta tills när kontoret är öppet, ring vår jourtelefon 0522-63 62 61.

Uppgraderingsrevision 9001:2015 14001:2015

Vi har haft omcertifiering – & uppgraderingsrevision av vårt miljö- & kvalitetsledningssystem och är nu certifierade enligt de nya standarderna 9001:2015 och 14001:2015. Revisionen utfördes den 14-15 februari av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Detta uppgraderingsarbete till de nya standarderna har pågått under ca ett år och inneburit en hel del förändringar. För ISO 9001:2015 så är de stora skillnaderna att det är tydligare fokus inom områden som omvärldsbevakning, riskbaserat tankesätt, processyn och ledningens engagemang. För ISO 14001:2015 är en av de stora skillnaderna att standarden nu har ett tydligare processfokus och krav på livscykeltänk. Det finns även krav på att det skall finnas en koppling mellan miljöarbetet och verksamhetens strategiska arbete. 

HVO – en betydande miljöbesparing!

För ett år sedan så bytte vi bränsle från diesel till HVO i vår drivmedelsanläggning, under denna period (feb -16 tom jan -17) har vi minskat våra utsläpp med 3430 ton CO2, gentemot om vi haft diesel som drivmedel – en betydande miljöbesparing!

En liter diesel släpper ut 2,82 kg CO2 och en liter HVO släpper ut 0,35 kg CO2, vilket är en skillnad på 2,47 kg/liter. Uppgifter enligt Preems produktblad för ACP-diesel samt HVO-Diesel-100.

Barncancerfonden 2017

Vi kommer fortsätta att stödja barncancerfonden även år 2017. Läs mer här om barncancerfordon och deras verksamhet: http://www.barncancerfondensvanforetag.se/

Varje år finansierar Barncancerfonden 90 % av barncancerforskningen i Sverige helt utan stöd från staten. Verksamheten är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning.