E-faktura

Allt fler efterfrågar att få sina fakturor elektroniskt, idag skickar vi nästan ca 70 % av våra fakturor elektroniskt. Har Du möjlighet att ta emot e-faktura eller pdf-faktura, så hör av Dig till LBC!

Vad är en e-faktura?
En faktura som är helt elektronisk och som skickas från vårt system via en partner till en kunds affärssystem. Vi har även möjlighet att skicka faktura i pdf-format till Er som inte har möjlighet att ta emot e-faktura.

Mindre miljöpåverkan!
En e-faktura har förstås mindre miljöpåverkan, då ingen faktura skrivs ut/kuverteras och skickas per post.
Think green – keep it on the screen

Mustaschkampen 2017

Nu när vi kommit in i november månad börjar Mustaschkampen, en kampanj som stöds av Uddevalla Lastbilcentral AB.

Mustaschkampen är en rikstäckande kampanj för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Kampanjen startar i november varje år och pågår året ut. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 26 lokala prostatacancerförningar.

http://www.mustaschkampen.se/

 

Jourtelefon

Ärenden som brådskar och inte kan vänta tills när kontoret är öppet, ring vår jourtelefon 0522-63 62 61.

Uppgraderingsrevision 9001:2015 14001:2015

Vi har haft omcertifiering – & uppgraderingsrevision av vårt miljö- & kvalitetsledningssystem och är nu certifierade enligt de nya standarderna 9001:2015 och 14001:2015. Revisionen utfördes den 14-15 februari av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Detta uppgraderingsarbete till de nya standarderna har pågått under ca ett år och inneburit en hel del förändringar. För ISO 9001:2015 så är de stora skillnaderna att det är tydligare fokus inom områden som omvärldsbevakning, riskbaserat tankesätt, processyn och ledningens engagemang. För ISO 14001:2015 är en av de stora skillnaderna att standarden nu har ett tydligare processfokus och krav på livscykeltänk. Det finns även krav på att det skall finnas en koppling mellan miljöarbetet och verksamhetens strategiska arbete. 

HVO – en betydande miljöbesparing!

För ett år sedan så bytte vi bränsle från diesel till HVO i vår drivmedelsanläggning, under denna period (feb -16 tom jan -17) har vi minskat våra utsläpp med 3430 ton CO2, gentemot om vi haft diesel som drivmedel – en betydande miljöbesparing!

En liter diesel släpper ut 2,82 kg CO2 och en liter HVO släpper ut 0,35 kg CO2, vilket är en skillnad på 2,47 kg/liter. Uppgifter enligt Preems produktblad för ACP-diesel samt HVO-Diesel-100.

Barncancerfonden 2017

Vi kommer fortsätta att stödja barncancerfonden även år 2017. Läs mer här om barncancerfordon och deras verksamhet: http://www.barncancerfondensvanforetag.se/

Varje år finansierar Barncancerfonden 90 % av barncancerforskningen i Sverige helt utan stöd från staten. Verksamheten är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning.