Dustexspridning

Dustex är ett medel för dammbindning som baseras på lignin och är ett miljövänligt alternativt till salt, för bindning av vägdamm och grus till en hård, slitstark köryta. Dustex används på alla typer av grusvägar, byggarbetsplatser, industriplaner, rallycrossbanor och paddockar.

FAKTA DUSTEX

  • Dustex är baserat på lignin, naturens eget bindemedel, som binder samman träfibrerna i granar.
  • Dustex säkerställer en effektiv och miljövänlig bindning av grus och damm på grusvägar, samt minskar dammproblem och ökar trafiksäkerheten, samtidigt som vägens yta stärks.
  • Med en jämn tillförsel av Dustex under flera år får du en solid väg med stabil beläggning – även på djupet. På så vis reduceras tjällyftningsproblem till ett minimum.
  • Genom att binda dammet får vi en grusväg som kräver mindre underhåll, ger bättre vägekonomi och reducerar dammproblem.
  • När Dustex bryts ner blir det en naturlig del i kretsloppet.

Bra att veta:

  • Spridning på våren (kraftig blandning / grundgiva = en del Dustex och 2 delar vatten.
  • Spridning på hösten (svagare blandning / underhållsgiva) = en del Dustex 3-3,5 delar vatten.
  • Lastbilen lastar volym som räcker till ca. 2,2 km väg.
  • Beställaren meddelar vid beställning hur lång sträcka som skall behandlas.
  • Vid spridning av arbetsplatser, grustäkter, planer mm. görs avsteg från ovanstående.

Kontakta oss för prisuppgift och ytterligare information.