Uppgraderingsrevision 9001:2015 14001:2015

Vi har haft omcertifiering – & uppgraderingsrevision av vårt miljö- & kvalitetsledningssystem och är nu certifierade enligt de nya standarderna 9001:2015 och 14001:2015. Revisionen utfördes den 14-15 februari av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Detta uppgraderingsarbete till de nya standarderna har pågått under ca ett år och inneburit en hel del förändringar. För ISO 9001:2015 så är de stora skillnaderna att det är tydligare fokus inom områden som omvärldsbevakning, riskbaserat tankesätt, processyn och ledningens engagemang. För ISO 14001:2015 är en av de stora skillnaderna att standarden nu har ett tydligare processfokus och krav på livscykeltänk. Det finns även krav på att det skall finnas en koppling mellan miljöarbetet och verksamhetens strategiska arbete.