Mustaschkampen 2017

Nu när vi kommit in i november månad börjar Mustaschkampen, en kampanj som stöds av Uddevalla Lastbilcentral AB.

Mustaschkampen är en rikstäckande kampanj för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Kampanjen startar i november varje år och pågår året ut. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 26 lokala prostatacancerförningar.

http://www.mustaschkampen.se/