HVO – en betydande miljöbesparing!

För ett år sedan så bytte vi bränsle från diesel till HVO i vår drivmedelsanläggning, under denna period (feb -16 tom jan -17) har vi minskat våra utsläpp med 3430 ton CO2, gentemot om vi haft diesel som drivmedel – en betydande miljöbesparing!

En liter diesel släpper ut 2,82 kg CO2 och en liter HVO släpper ut 0,35 kg CO2, vilket är en skillnad på 2,47 kg/liter. Uppgifter enligt Preems produktblad för ACP-diesel samt HVO-Diesel-100.